Dlaczego nie chcę przeprowadzić szkolenia dla swoich pracowników?

Dzisiaj trochę statystyk dotyczących sensowności przeprowadzenia szkoleń dla handlowców oraz kadry managerskiej. Dane na podstawie własnych badań/obserwacji. Zebraliśmy je na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z województwa warmińsko-mazurskiego. Zarówno tych, które udało się odbyć osobiście jak i telefonicznie. W przypadku osób zdecydowanych na szkolenie pytaliśmy o ich celowość. Co chcą uzyskać oraz co jest dla nich ważne i jakie mają doświadczenia?[…]

Coaching vs prokrastynacja

Amerykanie, w jednym ze swoich badań ( link ), starali się ustalić jaki rodzaj doskonalenia umiejętności będzie najskuteczniejszy w walce z prokrastynacją. Uczestnicy zostali przydzieleni do 4 grup: indywidualnego coachingu, samokształcenia, treningu grupowego oraz grupy kontrolnej. Indywidualny coaching i trening grupowy znacznie zmniejszyły problem prokrastynacji i umożliwiły osiąganie celu, przy czym ten pierwszy zapewnił wysoki poziom satysfakcji i lepiej przygotowywał[…]

Sukces w biznesie. Relacje czy doradztwo?

Ostatnio przeprowadziliśmy kolejny już WEBINAR na temat tego, co decyduje o sukcesie w kontaktach z klientami. Celem było znalezienie odpowiedzi na nurtujące wielu sprzedawców i managerów pytanie, czy RELACJE z klientami są kluczem do sukcesu? Czy istnieje może inny obszar, który budzi większe zainteresowanie, ale co najważniejsze stanowi „wartość dodaną” dla klientów. Mamy nadzieję, że udowodniliśmy, iż RELACJE odchodzą do[…]

Najbardziej oczekiwane benefity pozapłacowe w 2021 r.

Według portalu Calamari najbardziej oczekiwanymi benefitami w 2021 roku, jest prywatna opieka medyczna i raczej nie ma się co temu dziwić, w dobie pandemii COVID 19. Drugie miejsce, niezmiennie od kilku lat, zajmują szkolenia i możliwość rozwoju. Potwierdza to zależność między zmianami pokoleniowymi. Z odchodzącym już powoli na emeryturę pokoleniem X (1965 – 1980) na rynku pracy przoduje pokolenie Y[…]

Mit relacji handlowca w stosunkach z klientami.

Temat relacji jako narzędzia handlowca przewija się praktycznie na każdym kroku. Ten temat przewijał się również bardzo często podczas naszego ostatniego WEBINARU-Challenger Sales, a zamieszczony slajd bezspornie rozstrzyga tą kwestię. Pokazuje wynik badań przeprowadzonych przez firmę CEB w latach 2009-2011 na 6000 handlowcach i 600 managerach. Co istotne? Aby znaleźć odpowiedź, który ze stylów sprzedaży jest najskuteczniejszy wykonano aż 70000[…]