Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Coaching & Doradztwo

Doradztwo nie jest formą samorozwoju, ale może stanowić idealną formę rozwiązywania problemów w organizacji.

Doradca jest ekspertem w danej dziedzinie, od niego oczekujemy, że powie w jaki sposób powinniśmy, bądź nie powinniśmy postępować. Usługi doradcze zakładają indywidualne podejście do każdego klienta, procesy będą różniły się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Celem doradztwa biznesowego jest poznanie i zrozumienie problemów w przedsiębiorstwie i wdrożenie skutecznych rozwiązań. Aby tego dokonać doradca powinien skupić się na 3 głównych obszarach:


-Zidentyfikować problem;
-Znaleźć rezerwy;
-Wyznaczyć cel (mierzalny i realny).

Po dokonaniu wnikliwej analizy przedsiębiorstwa, doradca powinien łatwo ocenić, które obszary wymagają interwencji, i w których przestrzeniach da się usprawnić działanie takiej firmy. Na tym etapie można ustalić cele długo i krótkoterminowe, następnie należy je wdrożyć. Ostatnim etapem doradztwa jest monitoring efektów wprowadzonych zmian.

W coachingu to klient jest ekspertem od rozwiązywania problemów, a coach jest ekspertem od coachingu, wie kiedy i jakie pytanie zadać, aby wydobyć z klienta to, czego akurat ten potrzebuje. W coachingu to klient diagnozuje problemy i przy pomocy swoich wewnętrznych zasobów sam je rozwiązuje. Rolą coacha jest ułatwianie czerpania z wewnętrznych zasobów poprzez zadawanie pytań, które zmuszają do refleksji.

Zespół #GoFuture
www.coachingolsztyn.pl
Coaching@gofuture.pl

Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *