Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Coaching & Terapia

Różnica między terapią, a coachingiem wydaje się być oczywista. Jednak zdarza się, że w ogólnym rozumieniu są ze sobą mylone.

Dlatego chcielibyśmy usystematyzować wiedzę z tych obszarów. Czym różni się coaching od terapii? Przede wszystkim coaching skupia się na szukaniu możliwości, a tymczasem terapia pracuje nad dysfunkcjami.

Relacja między coachem, a klientem opiera się na partnerstwie, terapeuta jest ekspertem, który ma za zadanie zdiagnozować i leczyć zaburzenia. Coach nie diagnozuje i nie leczy. Coaching koncentruje się na osiągnięciu wyznaczonego celu, a nie na przeszkodach stojących mu na drodze, bazuje na mocnych stronach klienta i sposobie ich wykorzystania. Zmiana w terapii jest możliwa poprzez uczenie się nowych zachowań, trening i przeformułowanie wzorców myślenia i działania co ma doprowadzić pacjenta do podejmowania skuteczniejszych działań i prowadzenia lepszego życia. Terapia koncentruje się nad tym, co pacjenta powstrzymuje przed działaniem, rolą terapeuty jest pomocy w przejściu przez trudne dla pacjenta zmiany w życiu. Rolą coacha jest inspirowanie klienta do zmian w życiu, tak aby ten osiągnął zamierzony cel.

Zespół #GoFuture
www.coachingolsztyn.pl
Coaching@gofuture.pl

Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *