Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Coaching zespołowy (team coaching)

Chcielibyśmy zaintrygować Państwa jednym z najskuteczniejszych narzędzi mających niewątpliwy i realny wpływ na rozwój zespołów doradców, handlowców, managerów. Jest nim coaching zespołowy (team coaching).

Ta forma wspierania zespołów (według ilości przeprowadzonych przez nas projektów) zdobywa coraz więcej zwolenników. Warto zatem odpowiedzieć na kilka pytań, przybliżając tym samym ten ważny element w rozwoju zespołów:

  1. Czym jest coaching zespołowy?

To proces rozwoju wszystkich członków danego zespołu jednocześnie. W odróżnieniu od coachingu grupowego tu cel jest wspólny dla wszystkich. Uczestnicy pracują nad wzmocnieniem wskazanych obszarów, mających na celu usprawnienie
funkcjonowania całego zespołu, a nie jednostek. Obszarem może być praca nad relacjami i zadaniami w zespole, wizerunkiem w organizacji, ale niewątpliwą siłą narzędzia jest również integracja. Zaufanie i partnerstwo pomiędzy uczestnikami sesji, a coachem jest podstawą pracy. Kluczowa jest rola przełożonego zespołu, który może brać aktywny udział w tym procesie.

  1. Do kogo powinien być skierowany?

Z doświadczenia wiemy, że takich obszarów jest co najmniej kilka. Są to:

•Zespoły, które są na początku swojej drogi. Tu ideą będzie samodzielne wytyczenie celów oraz wyznaczenie drogi ich realizacji.
•Kolejny obszar to zespoły skonfliktowane, nie potrafiące wspólnie
realizować postawionych celów.
•Inna grupa to doświadczone zespoły urzędników, doradców, handlowców lub managerów (nie potrzebujące szkoleń teoretyczno-praktycznych), które uległy wypaleniu zawodowemu. Brak chęci i „świeżości” nie pozwala im skutecznie (z pasją) funkcjonować.
•Kolejny obszar to zespoły, w których szwankuje komunikacja interpersonalna. Takie osoby często robią tylko dobrą minę do złej gry. Nakładają „maski” i „zbroje” nie wykorzystując swojego potencjału.

Warto dodać, że sesje odbywają się z udziałem bezpośredniego przełożonego zespołu. Jego rola w procesie jest bardzo ważna.

  1. Jakie korzyści może przynieść team coaching?

•Wspólne wypracowanie takich wartości zespołu, które zapewnią długofalową realizację tzw. „strategii sukcesu”.
•Wypracowanie efektywnej współpracy wszystkich członków zespołu.
•Poprawa komunikacji wewnątrz zespołowej. Również zmiany podejścia do samego siebie. Daje możliwość spojrzenia z perspektywy nie tylko JA, ale przede wszystkim MY, ZESPÓŁ.
•Zwiększenie motywacji.
•Przeciwdziałanie konfliktom i „zamiataniu niewygodnych spraw po dywan”.
• Zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Dają powiew „świeżości”.

Ten rodzaj coachingu wymaga od coacha dużej wiedzy i doświadczenia. Coach występuje w dwóch rolach. Roli coacha, który jest tylko towarzyszem w „podróży” zespołu, a z drugiej strony facylitatora, którego zadaniem jest usprawnianie komunikacji w
zespole.

Możemy zapewnić Państwa o naszych wysokich kompetencjach, popartych blisko dwustoma przeprowadzonymi sesjami w obszarze coachingu grupowego oraz zespołowego.

Zespół #GoFuture
www.coachingolsztyn.pl
coaching@gofuture.pl

Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *