Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Kim są odbiorcy coachingu grupowego i zespołowego?

Ostatnio pisaliśmy kim są odbiorcy coachingu indywidualnego. Dziś uzupełniamy zagadnienie o odbiorców coachingu w skład którego wchodzi więcej osób.

COACHING GRUPOWY– Prowadzony jest dla grupy osób jednocześnie, przy czym każdy uczestnik realizuje swoje indywidualne cele, tematycznie odnoszące się do sesji w której uczestniczy. Grupę coachingową stanowią osoby, które łączy: porównywalny poziom doświadczeń zawodowych, poziom stanowiska, podobne cele, ale nie są to członkowie jednego zespołu w organizacji. Celem jest wsparcie uczestników w procesie zmiany, określaniu punktu docelowego, definiowaniu drogi dotarcia do niego z uwzględnieniem możliwych przeszkód i sposobów radzenia sobie z nimi.

COACHING ZESPOŁOWY- W procesie uczestniczy zespół osób wzajemnie siebie znających i współpracujących np. handlowcy. W trakcie sesji uczestnicy pracują nad relacjami oraz zadaniami w zespole. Innym obszarem może być praca nad wewnętrznymi relacjami i wizerunkiem w organizacji. Zaufanie i partnerstwo pomiędzy uczestnikami sesji, a coachem jest podstawą pracy. Zespół decyduje nad czym będzie pracować, co zmieniać i jak to zrobić. Kluczowa jest rola przełożonego zespołu, który może brać aktywny udział w tym procesie.

Więcej na www.coachingolsztyn.pl
Zespół #GoFuture
www.coachingolsztyn.pl
coaching@gofuture.pl

Gofuture.blogwiedzy  GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *