Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Czy szkolenia sprzedażowe / managerskie przełożą się na ZYSKI mojej firmy?

Czy szkolenia sprzedażowe / managerskie przełożą się na ZYSKI mojej firmy?

Często słyszymy to pytanie od naszych klientów. I słusznie.
Co odpowiadamy? TAK i zawsze bierzemy za te słowa pełną odpowiedzialność.

Dlaczego?

Otóż dlatego, że podczas procesu szkoleniowego stosujemy model efektywności ich oceny stworzony przez Donalda Kirpatrica.

Przeprowadzamy klienta przez pełny proces szkolenia, który zawsze składa się z 4 etapów.

Zaczynając od najniższego:

1). Reakcja uczestnika szkolenia (pełne zaangażowanie w proces szkolenia, czyli jego zainteresowanie, wzbudzenie refleksji);

2). Wzrost kompetencji sprzedażowych / managerskich (prawidłowo przeprowadzony proces szkolenia z rozbudowaną częścią warsztatową – Experiential Learning Model);

3). Wdrożenie (realne sytuacje, w których uczestnik doskonali zdobyte umiejętności w „terenie”. Współpracując z trenerem lub przeszkolonym w tym celu managerem). Cel: wyrabienie nawyków.

4). ZYSK – efekt 3 poprzednich etapów. Im zostanie skuteczniej przeprowadzony tym wyższy zysk.

Kluczem do efektywności jest świadomość, że nie da się osiągnąć najwyższego poziomu ZYSKu bez osiągnięcia trzech niższych. Jeśli uczestnik będzie się nudził lub buntował przez nabyciem dodatkowej kompetencji, nie „pójdzie”dalej tzn. nie wzrosną jego kompetencje. Błędem wielu firm szkoleniowych jest badanie m.in. za pomocą ankiet tylko pierwszej części procesu szkoleniowego, a wdrożenie zostawiają klientowi. Jako GoFuture przeprowadzamy klienta przez wszystkie etapy nie kończąc szkolenia na sali wykładowej. Osobiście lub z zespołem managerów klienta „przekuwamy” zdobytą wiedzę na praktykę. Kluczem to sukcesu nie jest wiedza sama w sobie, a to jak zostanie wykorzystania podczas codziennych wizyt z klientami.

Innowacja GoFuture jako firmy szkoleniowej polega na tym, że podczas rozmowy wstępnej nie ustalmy z klientem tylko obszarów szkoleniowych. Jeżeli celem jest zwiększenie ZYSKów to ustalamy na ile szkolenie może je zwiększyć, a następnie co miesiąc, kwartał wspólnie to weryfikujemy.

Tak jest po prostu uczciwie.

Zespół #GoFuture
www.gofuture.pl
biuro@gofuture.pl

Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *