Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Manager w roli coacha.

Idea coachingu zdobywa coraz szersze grono zwolenników wśród managerów.

Obserwujemy to po ilości szkoleń jakie prowadzimy (szkolenie pt. „Manager w roli Coacha”). Nic w tym dziwnego. Współcześni managerowie chcą być przywódcami i liderami dla swoich pracowników, co bez wątpienia łączy się z osiąganiem najlepszych wyników.

Podstawą coachingu w zarządzaniu jest stworzenie równoprawnej, partnerskiej relacji obu stron. Oznacza to przyjęcie roli przywódcy rozumiejącego, że jego sukcesem, jest sukces prowadzonych przez niego ludzi. Ten model wyklucza zarządzanie poprzez nakazy i kontrole, co jest nader prymitywnym, ale niestety ciągle jeszcze obowiązującym trendem w wielu polskich organizacjach.

Najczęstszą tego przyczyną według nas, jest „rozdmuchane” EGO managera, co przekłada się na brak zaufania do pracowników.

Ważnym elementem kierowania coachingowego, jest stawianie pytań przez osobę zarządzającą. Odpowiednio stawiane pytania powodują że coachowany samodzielnie dochodzi do własnych wniosków. Dodatkowo uczą samodzielności w myśleniu (zgodnie z maksymą „daj wędkę, a nie rybę”) i wzbudzają motywację do działania. Sprawiają, że pracownik ma poczucie współuczestnictwa w sukcesie organizacji.

Zespół #GoFuture
www.coachingolsztyn.pl
coaching@gofuture.pl

Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *