Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Efekt Pigmaliona w pracy managera sprzedaży.

Efekt Pigmaliona, czyli samospełniające się proroctwo, zidentyfikowane zostało przez socjologa R.Mertona. Wskazał on, że w przypadku różnych zjawisk społecznych nasze oczekiwania wobec świata kształtują go, czyli oczekując od innych zachowań pozytywnych, jesteśmy w stanie te zachowania z nich wydobyć.

Prof. Bruce Avolio przeprowadził badanie, w którym porównał efektywność interwencji (szkoleń, coachingu, doradztwa) opartych na różnych modelach przywództwa. Badanie polegało na zbudowaniu w liderach przekonania na temat wysokich kompetencji swoich podwładnych. Z drugiej strony na przekonaniu podwładnych, że liderzy organizacji w nich wierzą. Okazało się to niezwykle skuteczne w zwiększaniu wydajności zespołu.

Prawdopodobieństwo sukcesu interwencji opartej na tym efekcie to 79%.

Autorzy badań sugerują, że „odgrywający rolę” liderzy mogą również nieświadomie wysyłać sygnały niewerbalne, demotywujące swoich podwładnych, jeśli nie wierzą rzeczywiście w ich potencjał (tzw. Efekt Golema).

Przy całym katalogu kompetencji, jakimi może dysponować lider, jego podwładni osiągną tyle, na ile on w nich wierzy.

Aby zatem zwiększyć efektywność zespołów, managerowie musza naprawdę wierzyć w swoich pracowników.

Zespół #GoFuture
www.gofuture.pl
biuro@gofuture.pl

Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *