Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Coaching & Zarządzanie

Czym różni się zarządzanie od coachingu?

Szukając informacji na temat zarządzania, można natrafić na wiele różnych definicji. W dzisiejszych czasach zarządzamy dosłownie wszystkim, ale chcielibyśmy skupić się na zarządzaniu zasobami ludzkimi. Według R. W. Gryffina zarządzanie to “dokładne poznanie tego, czego oczekuje się od ludzi, a następnie dopilnowania, by wykonali to w najlepszy i w najtańszy sposób”. Jest to bardzo prosta definicja, a zarazem najlepiej obrazująca zarządzanie. Skuteczne zarządzanie to takie, dzięki któremu zostaje osiągnięty cel. Zarządzając delegujesz zadania i oczekujesz ich realizacji. Osoba delegująca zadania wydaje polecenia, które podwładny musi wykonać. Polecenia te mają za zadanie doprowadzić do osiągnięcia celu, jakim na przykład w sprzedaży jest realizacja wyniku finansowego. W zarządzaniu nie ma miejsca na to, aby podwładny podejmował niezależne decyzje. Jest on odpowiedzialny za realizowanie poleceń przełożonego. Finalnie to osoba zarządzając jest odpowiedzialna za delegowanie odpowiednich zadań w taki sposób, aby cała organizacja osiągnęła założony cel.

Dzięki coachingowi klient ustala cele, optymalizuje działania, podejmuje najtrafniejsze decyzje i lepiej korzysta ze swoich umiejętności. Coach poprzez odpowiednio zadane pytania motywuje klienta do zajrzenia w głąb siebie, spotkania się z samym sobą, dzięki temu klient znajduje w sobie odpowiedzi na nurtujące go pytania. W coachingu nie ma miejsca na wydawanie poleceń, zadaniem coacha jest towarzyszenie klientowi w drodze do rozwoju. Profesjonalny coach dąży do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wie, że każdy klient jest keratyny i sam doskonale wie co jemu samemu jest niezbędne do osiągnięcia celu, a jedynie potrzebuje pomocy w uświadomieniu sobie tego wszystkiego.

Zespół #GoFuture
www.coachingolsztyn.pl
Coaching@gofuture.pl

Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *