Gofuture.blogwiedzy GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Lean Management – Cykl Deminga

W związku z kolejną pandemią i ciągłym ryzykiem wprowadzenia szerszych obostrzeń, warto wrócić do tematu Lean Managementu i cyklu Deminga. Oczywiście nie oznacza to, że jest to metoda zarezerwowana tylko w kryzysowych sytuacjach. Pamiętam jednak jak podczas pierwszej fali i wprowadzonego lockdownu, wdrażaliśmy ją podczas procesów doradczych w kilkunastu organizacjach, a konkretnie zespołach sprzedażowych.

Powodem wdrożenia była zmiana pracy mobilnej na zdalną i towarzysząca temu niepewność oraz „strach” przed nieznanym. Dotąd handlowcy nie korzystali z telefonu jako głównego źródła kontaktu, pozyskiwania klientów oraz realizacji zamówień.

Naszym zadaniem było przeszkolenie oraz znalezienie odpowiedniego sposobu na realizację celów w nowej rzeczywistości. Sposobu, który będzie dostosowany do ich umiejętności, branży, asortymentu oraz modelu sprzedaży.

To można było zrobić planując określone scenariusze, wdrażając je, weryfikując po określonym czasie, a następnie poprawiając i doskonaląc. Następnie ponownie planując, wdrażając i tak do skutku. Do momentu wypracowania najskuteczniejszej metody, sposobu na realizację celów.

To ważne, ponieważ znamy takich managerów, którzy wdrażając swoje autorskie projekty i strategie trzymają się ich do „upadłego”. To, że po 3 miesiącach nie przynoszą one żadnych efektów
jest nieważne. On „wie lepiej”. Czekamy.

Rozbudowane EGO managera to według mnie największe niebezpieczeństwo w organizacji. Ale to temat na inny post.

Sam cykl Deminga jest PROCESEM, co już stawia go w zdecydowanie lepszym świetle niż praca w chaosie i bez przygotowania. Na zasadzie „jakoś to będzie”, „trzeba przetrwać i tyle”.

Przed nami kolejne niebezpieczeństwo lockdownu i warto przygotować się do niego już teraz, planując działania wyprzedzające.

Sama koncepcja rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyoty i stanowi rozszerzenie koncepcji lean manufacturing stosowanej w procesach produkcyjnych.

Ściśle powiązany z Lean Management oraz metodą Kaizen ,czyli ciągłym doskonaleniem jest tzw. CYKL DEMINGA (PDCA).

Składa się z cyklu 4 kroków, podczas których weryfikowana jest postawiona hipoteza:

P- ZAPLANUJ. Postaw hipotezę.
D- WYKONAJ. Realizuj plan.
C- SPRAWDŹ. Przeanalizuj wyniki w stosunku do celów określonych w fazie planowania.
A- POPRAW. Wdróż to co jest skuteczne, a to co nie działa zaplanuj jeszcze raz (punkt P).

Cykl powtarza się do momentu uzyskania oczekiwanych efektów. Od samego managera wymaga to dużej konsekwencji w przestrzeganiu zasad. W innym wypadku koncepcja traci na znaczeniu.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane wdrożeniem cyklu PDCA w swoich organizacjach lub zespołach.

Zespół #Gofuture
www.gofuture.pl
biuro@gofuture.pl

GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *